KAIP VEIKIA PROGRAMĖLĖ

Ši informacija aktuali ne tik šturmanui, bet ir kitiems komandos nariams.  

Čia sužinosite apie tai, kaip programėlė pateikia užduotis ir kaip skaičiuojamas rezultatas.

 • Kokio pobūdžio klausimų / užduočių galima tikėtis?

Dauguma klausimų bus susiję su maršruto objektais, bet tikrai galite tikėtis ir klausimų iš bet kokios kitos srities... Savo forma tai gali būti: klausimai reikalaujantys vieno arba daugiau atsakymų, užduotys, kai reikia atspėti žodį, surinkti iš detalių vaizdą (puzzle), fotografuoti, filmuoti arba atspėti muzikinį kūrinį...

 • Ar bus užduočių, kurioms nustatytas laiko limitas?

Taip. Visoms užduotims, išskyrus FOTO ir VIDEO užduotis, bus nustatytas laiko limitas – užduoties metu matysite laikmatį. Įprastai užduočiai skiriama 30-60 sek. laiko, tačiau, priklausomai nuo užduoties sudėtingumo bei aplinkybių, kuriomis ji pateikiama, laiko gali būti skirta ir mažiau, ir daugiau.

 • Kaip programėlėje pateikiama informacija?

Bet kokia programėlėje pateikiama informacija arba klausimas / užduotis aktyvuosis, Jums priartėjus prie nurodytos vietos tam tikru nustatytu atstumu, t.y. turėsite fiziškai pasiekti nustatytą užduoties vietą.

Kai kur Jums bus tiesiog pateikta kokia nors informacija, pvz., aprašymas objekto, į kurį atvykote arba svarbi informacija dėl saugumo, maršruto, paaiškinimas dėl būsimos užduoties ir toliau jokio klausimo nebus... Kitur tai bus klausimo / užduoties vieta.

 • Kaip pateikiama užduotis?

Kai klausimo / užduoties vieta aktyvuosis, pirmiausia pamatysite „intro“ (informacinę) dalį, o klausimo / užduoties dalis visuomet seka po jos.

Klausimas / užduotis Jums bus pateikta (ir įsijungs laikmatis):

-       kai paspausite mygtuką TĘSTI (CONTINUE);

-       arba po 2 min klausimas / užduotis aktyvuosis savaime, net jei ir nepaspausite mygtuko TĘSTI (CONTINUE).

Išnaudokite  tas 2 min ieškant saugios vietos sustoti!

Pakartotinai gauti tą patį klausimą / užduotį galimybės nebus.

 • Kas svarbu, skaitant tekstą?

Jei matote, kad tekstas užima visą telefono ekraną, nepamirškite „pascrolinti“! Kai kurie tekstai yra ilgesni, nei iškart matosi ekrane (ypač jei naudojamo telefono ekranas mažas), tad jų pabaiga gali būti „pasislėpusi“ (kartais taip slepiasi net ir atsakymų variantai).

 • Kaip žinoti, kad toliau seka klausimas / užduotis ir gali įsijungti laikmatis?

Prieš kiekvieną klausimą/užduotį „intro“ dalies pabaigoje bus parašyta, kiek laiko skiriama atsakymui.

Jei tekste atsakymui skirtas laikas nenurodytas, reiškia, kad toliau klausimo / užduoties nėra – paspaudus TĘSTI (CONTINUE) tiesiog matysite kitos užduoties vietą (žemėlapį) arba gausite kokią nors kitą papildomą informaciją.

Beje, kai kurios užduotys bus visai greta (arba net toje pačioje vietoje) ir gali būti nustatytos taip, kad aktyvuotųsi viena po kitos savaime, tad būkite atidūs.

 • Kokiu atstumu priartėjus aktyvuojasi užduotis?

Daugeliu atvejų yra nustatyta, kad užduotis taps aktyvi, priartėjus prie jos vietos 20 m, tačiau, priklausomai nuo aplinkybių gali būti ir kitaip. Pavyzdžiui, kai reikia didesnio tikslumo, gali būti nustatyta 10 m, o jei prie reikiamos vietos bus artėjama važiuojant, atstumas gali būti gerokai didesnis, pavyzdžiui, 100-150 metrų. Jūs šios informacijos nežinosite.

 • Kaip žinosime, kur važiuoti?

Programėlėje matysite žemėlapį, savo buvimo vietą ir artimiausios užduoties vietą, taigi nebus labai sudėtinga suprasti, kur judėti toliau. Tačiau kelią vis dėlto reikės rasti patiems - programėlė neveikia kaip navigacija!

Reikės atidžiai stebėti eismo sąlygas, nuorodas, kelio ženklus, kad laiku persirikiuotumėte ir pasuktumėte ten, kur reikia, kad rastumėte ieškomą objektą. Ypač kruopščiai iš anksto planuokite savo veiksmus, jei matote, kad gali tekti išsukti iš magistralinio kelio arba jį kirsti! Jei pravažiuosite išsukimą arba nusuksite neteisinga kryptimi, gali būti labai sudėtinga sugrįžti.

 • Kaip atlikti FOTO / VIDEO užduotį?

Kai nufotografuosite / nufilmuosite reikiamą objektą / situaciją, po nuotrauka / videofilmu (ekrano apačioje) rasite įrankių:

-       Nuotrauką galėsite redaguoti: apkarpyti, papildyti linksmomis detalėmis ir pan. Videomedžiaga neredaguojama.

-       Jei netenkins rezultatas, galėsite pakartotinai pasinaudoti foto/video funkcija. Tačiau po to rinktis nebegalėsite – kaip rezultatas bus pateiktas paskutinysis variantas.                                                                                                      

-       Paspaudę „varnelę“, patvirtinsite atsakymo pateikimą – po pateikimo medžiagos redaguoti jau nebegalėsite.

 • Kaip bus skaičiuojamas rezultatas?

Ekipažo rezultatas – surinktų taškų skaičius. Taškai bus skiriami už teisingus atsakymus į klausimus ir atliktas užduotis.

Foto / video ir kai kurias kitas užduotis (pvz., kai atsakymą reikės ne pasirinkti iš variantų, o įrašyti laisvu tekstu) pirmiau įvertins teisėjas, tad taškai už juos programėlėje bus matomi ne iš karto.

Taškai už specialiąsias užduotis (jas pateiks pakeliui sutikti teisėjai) bus įskaičiuoti į bendrą ekipažo rezultatą, tačiau programėlėje jų nematysite.

 • Kaip žinosime, ar atsakėme teisingai?

Po kiekvienos užduoties (išskyrus FOTO, VIDEO bei užduotis, kuriose reikėjo atsakymą ne pasirinkti, o įrašyti), Jums bus pateiktas teisingo arba klaidingo atsakymo garsinis signalas bei atitinkamas trumpas žodinis komentaras.

 • Kontroliniai laikai ir jų laikymosi svarba

Tam tikruose taškuose programėlė Jums pateiks kontrolinius atvykimo laikus (laiko intervalus), kurie Jums padės suprasti, ar važiuojate tinkamu tempu. Kontrolinio laiko intervalai yra paskaičiuoti taip, kad atitiktų vidutinį greičiau ir lėčiau judančių ekipažų važiavimo tempą.

Taip pat kai kuriose vietose bus įrašyta, kiek laiko yra skiriama konkrečiam sustojimui, objektui arba užduočiai atlikti.

Labai prašome savarankiškai sekti kontrolinius laikus ir stengtis juose išsilaikyti, o taip pat neužtrukti objektuose ilgiau, nei numatyta.

Už kontrolinių laikų nesilaikymą baudos nebus skiriamos, tačiau vėluodami rizikuojate tuo, kad paskutinėse užduotyse „uždirbti“ taškai į ekipažo rezultatą gali likti nebeįskaityti.